กิจกรรมค่ายผู้นำ2016 “สร้างวินัย สร้างผู้นำ”

เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมค่ายผู้นำ2016 “สร้างวินัย สร้างผู้นำ” ณ  กองพันทหารราบที่4 กองพลนาวิกโยธิน โดยได้รับเกียรติจากครูฝึกของหน่วยให้การตอนรับและดูแลนักศึกษาทุกท่านเป็นอย่างดี