นักศึกษามหาวิทยาลัย Shinsung ประเทศเกาหลี เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหารและการเซทโต๊ะ

วันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัย Shinsung ประเทศเกาหลีได้เรียนรู้งานอาหารและเครื่องดื่ม(การจัดโต๊ะอาหาร)โดยมีอาจารย์สุทธิพรรณ ชิตินทร และ อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้