มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดอบรม’Young Webemaster Camp

ชาว มรส ส่งตัวแทนของสาขาเพื่อมาอบรมโครงการ Young Webemaster Camp รุ่นที่ 2เพื่อพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ระดับสาขาวิชาโดยกำหนดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7,14,21,28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

โดยฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหัวข้อเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความข่าวประชาสัมพันธ์มาตรฐานสื่อดิจิทัลกันแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ระดับสาขาเมื่อสิ้นสุดการอบรมความรู้ที่ได้ก็จะสามารถนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของสาขา และจะสร้างข่าวสารที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับน้องๆรุ่นหลัง