การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคิกภาพและเทคนิคในการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษในสายงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิทยากร คุณศศิธร อุชุพงศธร โรงแรม Anatara layan phuket resort & spa และ คุณศศิภา ศรีทวี โรงแรม VIE Hotel Bangkok M Gallery by Sofitel

ในวันที่ 9 -10 กุมภา

Read more